Een gastenverblijf op historische grond

 
Hoewel het landijs onze omgeving niet bereikte, kunnen we de invloed van de ijstijd nog duidelijk in het plaatselijke landschap herkennen. Het Harensche Bosch ligt op een zandrug, ontstaan door de wind toen er een toendraklimaat heerste. Dit bos ligt op steenworp afstand van het gastenverblijf annex vakantiehuisje en kunnen we in de winter, wanneer de bladeren van de bomen zijn gevallen, zien liggen.
 
Ook het nabij gelegen Bolmeer, een pingo, is een overblijfsel uit de ijstijd. Het is ontstaan door een ijslens, die zich met water vulde toen het ijs verdween.
 
Het gebied waar zich nu het dorp Zevenhuizen bevindt, maakte tot in de zestiende eeuw deel uit van een uitgestrekt hoogveengebied. Het gebied kwam in handen van de Van Ewsums, die voor de ontwatering van het veengebied een uitgebreid systeem van vaarten, wijken, sloten en greppels aanlegden, dat tot op de dag van vandaag het beeld van het landschap bepaalt. Ook de Gravelandsewijk maakte deel uit van dit stelsel.
 
In de 17de eeuw werd een heuse veldslag geleverd op de grond waar het gastenverblijf staat. In 1669 ontstond een meningsverschil over de eigendomsrechten van het Bolmeer. Zowel de heer van Coendersborg als de heer van Nienoord wilden het Bolmeer gebruiken voor het beheer van de waterhuishouding van hun verveningsprojecten. In de strijd om het Bolmeer is brand gesticht en werd een vuurgevecht geleverd, waarbij op z’n minst één kanon is ingezet en waarbij een dode is gevallen.
 
Bronnen Alida de Vries (1999). Breemhaar een centrum in de wereld. Leek: Drukkerij Uitgeverij Bronsema.